English Language

Oferta

LOCUM M. Paszyn Spółka Komandytowa obsługuje Klientów w zakresie inwestycji budowlanych - pełnej realizacji procesu inwestycyjnego tj. od zamysłu aż do uruchomienia obiektu.

W ramach działań inwestycyjnych firma świadczy usługi:

projektowania wielobranżowego w zakresie wszelkich obiektów budownictwa użyteczności publicznej, mieszkaniowego jedno- i wielorodzinnego przemysłowych i innych - w ramach branż podstawowych (budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej, akustycznej) oraz innych specjalistycznych branż w zależności od przeznaczenia obiektu i potrzeb Inwestora
projektowania wnętrz
opinii, ekspertyz i analiz
opracowań z zakresu ochrony środowiska
technicznego i ekonomicznego przygotowania inwestycji
analizy ekonomicznej każdego przedsięwzięcia inwestycyjnego pod kątem optymalizacji rozwiązań wariantowych
wykonywanie studiów wykonalności projektów inwestycyjnych
finansowania lub współfinansowania inwestycji lub ich części
wykonawstwa wszystkich obiektów budowlanych
zastępstwa inwestycyjnego w pełnym lub ograniczonym zakresie
doradztwa w zakresie jak wyżej