English Language

Współpracownicy i partnerzy

mgr inż. arch. Małgorzata Paszyn

uprawniony projektant w specjalności architektonicznej
kwalifikacje w zakresie projektowania w specjalności architektonicznej przy obiektach zabytkowych
status twórcy w dziedzinie architektury
rzeczoznawca w dziedzinie architektury

Krystyna Chwiałkowska

specjalista ds. organizacyjnych

mgr inż. arch. Piotr Dominiak

architektura
architektura wnętrz

inż. arch. Tomasz Maniewski

architektura
architektura wnętrz

mgr inż. arch. Tymon Maćkowiak

architektura

mgr inż. arch. Dagmara Matusiak

architektura
architektura wnętrz

mgr inż. arch. Izabela Bąkowska

architektura
architektura wnętrz

arch. wnętrz Natalia Szajdzińska

architektura wnętrz
grafika

inż. arch. krajobrazu Ewa Statucka

architektura krajobrazu
projekty zieleni

inż. Aleksander Marcinkiewicz

uprawniony projektant w specjalności konstrukcji budowlanych

mgr inż. Marek Magnuszewski

uprawniony projektant w specjalności konstrukcji budowlanych

mgr inż. Ryszard Popławski

uprawniony projektant w specjalności konstrukcji budowlanych

mgr inż. Andrzej Purzyc

konstrukcje

inż. Karol Rosiński

konstrukcje

mgr inż. Grzegorz Szulc

uprawniony projektant w specjalności instalacji sanitarnych

mgr inż. Stefan Nawrotkiewicz

uprawniony projektant w specjalności instalacji sanitarnych

mgr inż. Grzegorz Nawrotkiewicz

instalacje sanitarne

mgr inż. Jadwiga Kubik

uprawniony projektant w specjalności instalacji sanitarnych

mgr inż. Kamila Kucharska

instalacje sanitarne, technologia

mgr inż. Jan Nowicki

uprawniony projektant w specjalności instalacji elektrycznych

mgr inż. Marek Kowalczyk

uprawniony projektant w specjalności instalacji elektrycznych

mgr inż. Lech Buszewski

uprawniony projektant w specjalności instalacji elektrycznych

mgr inż. Rafał Radajewski

uprawniony projektant w specjalności instalacji elektrycznych

mgr inż. Jarosław Paszyn

uprawniony projektant w specjalności telekomunikacyjnej

mgr inż. Bożena Urbańska

uprawniony projektant w specjalności telekomunikacyjnej

mgr inż. Bogdan Szkudlarek

projektant systemów zagrożeń osób i mienia
projektant systemów sygnalizacji pożarowej
systemy akustyki i nagłośnienia
certyfykaty branżowe okablowania strukturalnego

mgr inż. Cezary Mecwaldowski

projektant systemów sygnalizacji pożarowej

mgr inż. akustyk Andrzej Tybinkowski

projektant akustyki i nagłośnienia

mgr Piotr Janiszewski

uprawniony projektant w specjalności geologii

tech. Krzysztof Rudowicz

kosztorysy budowlane, specyfikacje